Vážení spoluobčané,

už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.

Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.

Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

S přáním a vírou v pevné zdraví

Rada Olomouckého kraje

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 11. 10. 2021 do 21. 10. 2021 k částečné a úplné uzavírce na silnici III/37349 a místních komunikací v obci Vícov.
Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseku:

Etapa 1: 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Plumlov – mimo BUS
Etapa 2: 11. 10. 2021 – 18. 10. 2021
 částečná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – mimo BUS
Etapa 3: 18. 10. 2021 – 21. 10. 2021
úplná uzavírka III/37349 ve Vícově směr Ptení – včetně BUS

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-iii-37349-v-obci-vicov/.

Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vás jménem Rady města Plumlov pozvala na schůzi občanů Hamer, která se uskuteční ve úterý 5.10 2021 v 17 hod. v prostorách osadního výboru Hamry.
Rádi bychom vás informovali o průběhu výstavby kanalizace v Hamrách. Na schůzce bude přítomen projektant, stavební dozor, stavby vedoucí, zástupci realizační firmy QUANTUM, vedoucí stavebního úřadu Plumlov a vedení města Plumlov.

pdfPozvánka Hamry kanalizace.pdf52.09 KB

Koordinační schůzka, ohledně výstavby kanalizace HAMRY, se uskuteční v úterý 5.října 2021 v 17 hodin v budově osadního výboru Hamry.

Na schůzce bude přítomen projektant, stavební dozor, stavbyvedoucí , zástupci realizační firmy QUANTUM a vedení města Plumlov.