V lednu 2022 proběhla Tříkrálová sbírka. Všem kteří se zúčastnili ať už jako koledníci i všem kteří přispěli do této sbírky moc děkujeme.

Celkem bylo vybráno: 42 273,- Kč

V Plumlově 31 223,- Kč
V Soběsukách 6 593,- Kč
V Žárovicích 4 457,- Kč
V Hamrech se sbírky neúčastnili 0,- kč

 

Koledníci budou chodit o víkendech 8.1 a 9.1. a 15.1 a 16.1.2022.

Je možné přispět také do stacionárních kasiček, které jsou umístěny v kostele Nejsvětější trojice, na MÚ v Plumlově, potravinách u Frélichů a u jednoty COOP.

Online příspěvek

 

Záměry TKS 22 fcbc9

Vážení spoluobčané,

už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.

Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.

Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

S přáním a vírou v pevné zdraví

Rada Olomouckého kraje