Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Oznámení o návrhu na zrušení přírodní památky Pavlečkova skála a na nové vyhlášení přírodní památky Pavlečkova skála a jejího ochranného pásma + oznámení o možnosti seznámit se s návrhem péče o přírodní památku Pavlečkova skála

pdfPavlečkova skála.pdf2.63 MB

Od středy 13. ledna Olomoucký kraj přistoupí k dočasnému omezení autobusové dopravy. Některé autobusové linky k tomuto datu přejdou do režimu jarních prázdnin.

Důvodem je uzavření škol v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Informace o aktuálních jízdních řádech cestující najdou na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně mohou zavolat na telefonní linku 588 88 77 88.

2021 LCD slidy docasne omezeni

logo rounded 242b6

Tříkrálová sbírka

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci bylo vedením Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že tradiční Tříkrálové koledování se letos neuskuteční. Přispět na sbírku lze online.

Bližší informace na www.trikralovasbirka.cz
nebo do pokladniček, které najdete na těchto třech místech v Plumlově:

  • Městský úřad - podatelna
  • Samoobsluha u Frélichů
  • Kostel Plumlov

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

pdfKontakty FU pro Olomoucky kraj.pdf204.84 KB